Stuurwiel

De stand van de governance: bestuursmodellen

GPSS heeft onderzoek gedaan naar de stand van de governance onder de 35 grootste pensioenfondsen. De uitkomsten delen we in deze en volgende nieuwsbrieven. In dit deel kijken we naar de verschillende bestuursmodellen.

Bestuursmodellen in cijfers
Allereerst hebben we gekeken naar het bestuursmodel per fonds. De top 35 pensioenfondsen bestaat uit 18 bedrijfstakpensioenfondsen (bpf), 14 ondernemingspensioenfondsen (opf), 2 beroepspensioenfondsen (bpr) en 1 algemeen pensioenfonds (apf). De verdeling is als volgt.

 BestuursmodelTotaal aantal   BpfOpf Bpr  Apf
 Paritair25   14 9 2 0
 Omgekeerd gemengd8   3 4 0 1
 Paritair gemengd2   1 1 0 0
 Onafhankelijk0   0 0 0 0
 Onafhankelijk gemengd0   0 0 0 0
Totaal 35   18 14 2 1


Conclusie
Het paritaire bestuursmodel is ook bij de top 35 nog steeds favoriet, gevolgd door het omgekeerd gemengde bestuursmodel. Zowel in absolute als in relatieve zin geniet het omgekeerd gemengd bestuursmodel meer populariteit bij ondernemingspensioenfondsen dan bij bedrijfstakpensioenfondsen. Opvallend daarbij is dat de ondernemingspensioenfondsen van de 3 financiële instellingen (ABN AMRO, ING en RABO) die in de top 35 voorkomen, allen georganiseerd zijn volgens het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Dit model, waarbij de dagelijkse aansturing geschiedt door fulltime onafhankelijke pensioenprofessionals, vertoont sterke samenhang met de aansturing van de financiële instelling waaraan de fondsen verbonden zijn.
 
Het onafhankelijke en het onafhankelijke gemengde bestuursmodel hebben in de top 35 nog geen voet aan de grond gekregen, ook niet bij het enige algemene pensioenfonds (Unilever APF) die in de top 35 vertegenwoordigd is. Dit kan ons inziens goed worden verklaard door het feit dat in de andere bestuursmodellen de diverse belanghebbenden in het bestuur vertegenwoordigd zijn; er wordt nog steeds veel belang gehecht aan de vertegenwoordiging van risicodragers in de bestuurlijke aansturing van het pensioenfonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu
 

GPSS

Paulien Siegman
06 - 83 94 89 07
Selma Smit
06 - 46 34 49 24
info@gpss.nu

Adres
Zaagmolenlaan 4
3447 GS Woerden