Invulling Belanghebbendenorgaan

GPSS kan u adviseren over een breed scala aan pensioenvraagstukken. Wij staan voor governance in integraal perspectief, maar u kunt ook voor onderdelen van onze dienstverlening kiezen.

Rol en taken Belanghebbendenorgaan
Sinds de Wet versterking bestuur pensioenfondsen bestaan er belanghebbendenorganen. En met de introductie van het algemeen pensioenfonds (APF) komen er steeds meer omdat de meeste APF-en worden aangestuurd door een onafhankelijk bestuur. Maar hoe vult u uw rol in en zorgt u voor een goede uitoefening van uw taken? Hoe sturend mag u zijn richting het bestuur, met welke partijen krijgt u nog meer te maken, welke rechten heeft u, welke plichten en hoe vindt het contact plaats met het bestuur en intern toezicht? Zo maar een paar vraagstukken waar u mee te maken kunt krijgen.

Training en workshop Belanghebbendenorgaan
In de vorm van een workshop of adviesgesprek helpen wij u graag op weg om uw rol en taken duidelijk te krijgen. 

Advisering en 'Bestuursondersteuning' aan Belanghebbendenorgaan
Daarnaast kan GPSS u adviseren inzake onderwerpen die ter goedkeuring of voor advies aan u worden voorgelegd. Elk bestuur kent een vorm van bestuursondersteuning waarbij de onderwerpen die in een vergadering aan de orde komen door inhoudelijke experts voor haar worden voorbereid. Een dergelijke ondersteuning kan ook het BO helpen om haar rol efficiënt en effectief in te vullen. Daarnaast draagt een dergelijkeondersteuning bij aan de verwerving en bevordering van de vereiste geschiktheid binnen het BO. Gelet op de rol die het BO vervult, is het echter van belang dat die ondersteuning onafhankelijk is van de ondersteuning voor het bestuur. Wij hebben veel ervaring in bestuursondersteuning en kunnen ook voor uw BO aan uw ondersteuning vorm en inhoud geven.

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 - 83 94 89 07) en Selma Smit (06 - 46 34 49 24).

GPSS

Paulien Siegman
06 - 83 94 89 07
Selma Smit
06 - 46 34 49 24
info@gpss.nu

Adres
Zaagmolenlaan 4
3447 GS Woerden