Pensioen cursus en pensioen training

GPSS kan u adviseren over een breed scala aan pensioenvraagstukken. Wij staan voor governance in integraal perspectief, maar u kunt ook voor onderdelen van onze dienstverlening kiezen. Wij geven regelmatig trainingen aan besturen, verantwoordingsorganen en OR's over pensioen.

Paulien Siegman geeft al bijna 20 jaar trainingen op pensioengebied. Dit zijn altijd maatwerktrainingen; u geeft aan waar u behoefte aan heeft en samen komen we tot een passende invulling. Daarbij kijken we altijd hoe we de training of cursus voor de deelnemers zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. De laatste jaren geeft Paulien veel actualiteitscursussen, trainingen over pensioen governance en taken en rollen van de verschillende pensioenfondsorganen, cursussen over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, workshops voor verantwoordingsorganen van pensioenfondsen om te komen tot een plan van aanpak en trainingen aan ondernemingsraden over diverse pensioenonderwerpen.  En sinds het bestaan van GPSS geven Paulien en Selma succesvol samen diverse trainingen.

Trainingen speciaal voor Verantwoordingsorganen 
GPSS is dé partij als het gaat om trainingen voor verantwoordingsorganen. Wij hebben diverse cursussen en workshops ontwikkeld die zeer positief worden beoordeeld. Zo gaf de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het  Rabobank Pensioenfonds gaf ons een 10 voor de begeleiding van de studiedag, waar de zelfevaluatie door het VO onderdeel van uitmaakte. Ga naar wat onze klanten zeggen

In de folder leest u welke trainingen we al eerder hebben gegeven. Daarnaast verzorgen we graag maatwerk!

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 - 83 94 89 07) en Selma Smit (06 - 46 34 49 24).

GPSS

Paulien Siegman
06 - 83 94 89 07
Selma Smit
06 - 46 34 49 24
info@gpss.nu

Adres
Zaagmolenlaan 4
3447 GS Woerden