Pensioen cursus en pensioen training

GPSS kan u adviseren over een breed scala aan pensioenvraagstukken. Wij staan voor governance in integraal perspectief, maar u kunt ook voor onderdelen van onze dienstverlening kiezen. Wij geven regelmatig trainingen aan besturen, verantwoordingsorganen en OR's over pensioen.

Paulien Siegman geeft al bijna 20 jaar trainingen op pensioengebied. Dit zijn altijd maatwerktrainingen; u geeft aan waar u behoefte aan heeft en samen komen we tot een passende invulling. Daarbij kijken we altijd hoe we de training of cursus voor de deelnemers zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. De laatste jaren geeft Paulien veel actualiteitscursussen, trainingen over pensioen governance en taken en rollen van de verschillende pensioenfondsorganen, cursussen over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, workshops voor verantwoordingsorganen van pensioenfondsen om te komen tot een plan van aanpak en trainingen aan ondernemingsraden over diverse pensioenonderwerpen.  En sinds het bestaan van GPSS geven Paulien en Selma succesvol samen diverse trainingen.

Brede Beleggingskennis niveau A+ 
Wij hebben de Training Brede Beleggingskennis niveau A+ ontwikkeld. Op verzoek van bestuurders uit de pensioenpraktijk, maar ook omdat wij zien wat veel pensioenmensen nog missen aan kennis op beleggingsgebied. En tenslotte omdat ook DNB dit erkent in haar Guidance beleggingskennis normenkader van december jl.

Deze training is bedoeld voor de niet-beleggingsexperts in het bestuur van het pensioenfonds, het intern toezicht en het belanghebbendenorgaan. Met als doel om countervailing power te kunnen bieden aan de experts binnen uw fondsgremium. Een aanvulling op de basiskennis op het gebied van beleggen, dus een niveau A+ training.

U kunt hier meer informatie lezen over de mogelijke inhoud van deze training.


Ga naar wat onze klanten zeggen

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 - 83 94 89 07) en Selma Smit (06 - 46 34 49 24).

GPSS

Paulien Siegman
06 - 83 94 89 07
Selma Smit
06 - 46 34 49 24
info@gpss.nu

Adres
Zaagmolenlaan 4
3447 GS Woerden