Omgekeerd gemengd bestuursmodel 

Overweegt u ook over te gaan naar het one tier board / omgekeerd gemengd bestuursmodel? Wij komen u graag vertellen over de voor- en nadelen  en welke stappen nodig zijn. In dat kader is wellicht ook ons onderzoek uit 2016 interessant voor u en onze publicaties hierover.
GPSS is het enige bureau dat uitgebreide ervaring heeft  met de begeleiding van fondsen (ondermeer van Rabobank, ABN AMRO, Banden en Wielen) van het allereerste begin - nadenken over welk bestuursmodel - tot en met trainingen van de bestuursleden en de implementatie.

GPSS

Het team van GPSS bestaat uit Paulien Siegman en Selma Smit. GPSS focust zich op governance vraagstukken in integraal perspectief (zie ook ons interview in Financial Investigator van oktober 2016). 

Als enig bureau in Nederland hebben de partners van GPSS volop met de ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en dat doen ze nog steeds. Als adviseur,  voorzitter van een pensioenfonds, als voorzitter of lid van een raad van toezicht, lid van een verantwoordingsorgaan, directeur en manager van pensioenbureaus en als opleider.


Meer over ons             

Trainingen en cursussen Verantwoordingsorgaan

GPSS verzorgt al jaren trainingen en workshops voor verantwoordingsorganen. En die worden zeer positief gewaardeerd! Zie onze referenties.

Wij bieden trainingen voor nieuwe leden van VO's om de rol en taken goed te begrijpen, maar ook bijvoorbeeld workshops om een plan van aanpak gezamenlijk op te stellen. Zie onze folder voor de verschillende mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk!

Bij ambitieuze VO's begeleiden we ook regelmatig zelfevaluaties.