Omgekeerd gemengd bestuursmodel 

Overweegt u ook over te gaan naar het one tier board / omgekeerd gemengd bestuursmodel? Wij komen u graag vertellen over de voor- en nadelen  en welke stappen nodig zijn. In dat kader is wellicht ook ons onderzoek uit 2016 interessant voor u en onze publicaties hierover.
GPSS is het enige bureau dat uitgebreide ervaring heeft  met de begeleiding van fondsen (ondermeer van Rabobank, ABN AMRO, Banden en Wielen) van het allereerste begin - nadenken over welk bestuursmodel - tot en met trainingen van de bestuursleden en de implementatie.

GPSS

Het team van GPSS bestaat uit Paulien Siegman en Selma Smit. GPSS focust zich op governance vraagstukken in integraal perspectief (zie ook ons interview in Financial Investigator van oktober 2016). 

Als enig bureau in Nederland hebben de partners van GPSS volop met de ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en dat doen ze nog steeds. Als adviseur,  voorzitter van een pensioenfonds, als voorzitter of lid van een raad van toezicht, lid van een verantwoordingsorgaan, directeur en manager van pensioenbureaus en als opleider.


Meer over ons             

Zelfevaluatie ook voor BO, VO en RvT 

Zelfevaluatie is, zo blijkt uit onderzoek, een uitstekend middel om te komen tot beter functioneren.
In Pensioen Pro hebben wij opinie gepubliceerd waarin wij uitleggen dat we het jammer vinden dat in de DNB-brochure over dit onderwerp alleen gesproken wordt over besturen van pensioenfondsen. Terwijl een jaarlijkse zelfevaluatie volgens de Code Pensioenfondsen ook verplicht is voor raden van toezicht en belanghebbendenorganen. 
Bovendien doen ook steeds vaker verantwoordingsorganen aan zelfevaluatie. 

Lees meer over de diverse zelfevaluaties die wij aanbieden.