GPSS 

GPSS staat voor een pragmatische en integrale aanpak van governance, pensioen juridisch, strategie en stakeholdermanagement vraagstukken. Het team van GPSS heeft volop met de ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en doet dat nog steeds!


Meer over ons                  

Opinie in Pensioen Pro van 3 oktober 2017

      

Voor het volledige artikel kunt u hier klikken

Zelfevaluatie ook voor BO, VO en RvT koers


Zelfevaluatie is, zo blijkt uit onderzoek, een uitstekend middel om te komen tot beter functioneren.
In Pensioen Pro hebben wij een opinie gepubliceerd waarin wij uitleggen dat we het jammer vinden dat in de DNB-brochure over dit onderwerp alleen gesproken wordt over besturen van pensioenfondsen. Terwijl een jaarlijkse zelfevaluatie volgens de Code Pensioenfondsen ook verplicht is voor raden van toezicht en belanghebbendenorganen.
Bovendien doen ook steeds vaker verantwoordingsorganen aan zelfevaluatie. 


Lees meer over de diverse zelfevaluaties die wij aanbieden.